Toolkit ng Earthquake Warning California
para sa mga Utility

Pwedeng mangyari anumang oras ang mga sakuna, na may bahagyang babala. Gayunman, available ang teknolohiya na pwedeng makatulong na mabawasan ang pinsala sa imprastraktura at nakakapagligtas pa ng mga buhay.

 

Ngayong Oktubre, hinihimok ng Office of Emergency Services (Cal OES) ng Gobernador ng California ang mga nagbibigay ng utility at kanilang mga empleyado na alamin ang tungkol sa pinakabagong teknolohiya para sa mga babala sa lindol na maaaring magbigay ng ilang sandali na babala bago maganap ang pagyanig. Ito ay kabilang ang:

 

 • Pagda-download ng libreng MyShake App (walang bayad sa Google Play o Apple App Store);
 • Pag-enable ng lokasyon ng mga serbisyo para hayaan ang MyShake App na kumonekta sa mga sensor sa lupa na dinisenyo para magbigay ng ilang sandaling babala bago yumanig; at
 • Pagbabahagi ng impormasyon tungkol sa MyShake App sa mga tauhan, kliyente, at vendor na nakatira o nagtatrabaho sa California upang matulungan silang mapanatiling ligtas sa susunod na lindol.

 

Nagbibigay ng mga babala ang MyShake App para sa mga lindol na may magnitude na 4.5 o mas malakas. Ang Wireless Emergency Alerts (tulad ng mga text na mensahe ng emerhensya) ay ibinigay para sa mga lindol na may magnitude na 5.0 o mas malakas. Kasalukuyang available ang mga babala kapwa sa English at Spanish, depende sa mga setting ng telepono ng gumagamit.

 

Hinihikayat din ng Cal OES ang mga samahan na lumahok sa taunang Great California ShakeOut drill, na magaganap sa Oktubre 21, 2021. Bilang bahagi ng earthquake drill, hinihimok ng Cal OES ang mga samahan at kanilang mga empleyado na mag-download at paganahin ang libreng MyShake App. Dapat isama sa mga drill ang pagsasaalang-alang para sa kung paano pinakamahusay na makakagawa ng mga hakbang sa proteksiyon para sa iyong industriya, kabilang ang sa kalsada, sa bukid, o sa isang tanggapan.

 

Para mag-sign up sa drill ng 2021 Great California ShakeOut, bumisita sa www.shakeout.org/california.

 

Paano Gumamit ng Mga Mapagkukunan sa Mga Toolkit ng Utilities

Ang toolkit na ito ay dinisenyo upang makatulong na gawing madali para sa mga nagbibigay ng utility na ibahagi ang impormasyon tungkol sa mga mapagkukunan ng babala ng lindol sa kanilang mga kliyente, kawani, vendor, at iba pa. Ang mga toolkit na iniakma para sa iba pang mga industriya (medikal, edukasyon, atbp) ay magagamit sa earthquake.ca.gov/get-prepared . Ang lahat ng mga toolkit sa industriya ay magagamit sa English, Spanish, Chinese (pinasimple at tradisyonal), Korean, Tagalog, at Vietnamese.

 

Naglalaman ang toolkit na ito ng mga sumusunod na mapagkukunan para sa mga nagbibigay ng utility upang itaguyod ang Earthquake Warning California:

 

 • Wika ng Newsletter para sa mga email, sulat, o iba pang mga channel ng komunikasyon;
 • Text sa social media para isama sa mga graphic sa mga channel ng social media; at
 • Mga graphic sa social media para tulungan maging kaakit-akit ang mga post sa social media.

 

Bilang karagdagan sa mga mapagkukunan sa ibaba, hinihimok ng Cal OES ang mga samahan na magbahagi ng mga mahahalagang tip na tukoy sa industriya ng utility na makakatulong na mabawasan ang pinsala at matiyak na ang kuryente, gas, elektrisidad, at iba pang mahahalagang mapagkukunan ay bumalik sa online sa lalong madaling panahon. Kasama rito ang pagbabahagi ng mga tip sa mga customer tulad ng pag-off ng mga utility kapag ang gas, tubig, o mga linya ng kuryente ay nasira kasunod ng isang lindol

 

Para sa karagdagang impormasyon at mga mapagkukunan tungkol sa Earthquake Warning California o para mag-sign up para sa newsletter ng Earthquake Warning California, mangyaring bumisita sa earthquake.ca.gov.

 

Para matuto ng higit pa tungkol sa MyShake App at Earthquake Warning California, bumisita sa earthquake.ca.gov.

 

Wika sa Newsletter

Ang sumusunod ay maaaring kopyahin/ i-paste at iakma para sa mga email, newsletter, o iba pang pamamaraan ng komunikasyon na ginamit ng iyong samahan. Tiyaking ipasok ang pangalan ng iyong samahan kung saan nakasaad.

 

Sa California, pwedeng mangyari ang mga natural na sakuna anumang oras na may bahagyang babala at sa lindol hindi mahalaga ang kung, kundi kailan. Maaaring magkaroon ng malaking pagkakaiba pagdating sa lindol ang pagiging nakahanda at pagpapatupad ng mga mapagkukunan para tulungang maging ligtas kapag nagkaroon ng lindol.

 

Noong 2020, Naging una sa bansa ang California sa paglunsad ng sistema ng babala sa lindol sa buong estado, na kilala ngayon bilang Earthquake Warning California. Maaaring matagpuan ng mga residente ng California ang pinakabagong mga materyal, mapagkukunan, at balita may kinalaman sa kauna-unahan sa buong bansa, na available sa publiko na sistema ng babala sa lindol sa earthquake.ca.gov.

 

Bilang bahagi ng mga pagsisikap sa kahandaan, hinihimok ng Cal OES ang publiko na makibahagi sa taunang drill ng Great California ShakeOut, na gaganapinn sa Oktubre 21, 2021. Hinihikayat din ng Cal OES ang publiko na mag-download at paganahin ang MyShake App (libre para sa mga mobile device sa Apple App Store at Google Play ). Kung nakatanggap ka ng isang babala mula sa MyShake, laging laging tumugon na ang pagyanig ay malapit nang maganap, at gumawa ng mga hakbang sa proteksiyon tulad ng DUMAPA, MAGTAGO, at MAG-ANTABAY.

 

[Name of Your Organization] ay lalahok sa Great ShakeOut drill ng [insert description of how your organization will be participating in the drill].

 

Para mag-sign up sa drill ng 2021 Great California ShakeOut, bumisita sa www.shakeout.org/california.

 

Tandaan, sa kaganapan ng isang lindol, ang mga kagamitan tulad ng gas, elektrisidad, at tubig ay maaaring masira. Siguraduhing magkaroon ng isang plano nang maaga upang suriin kung may mga pagtulo sa loob at paligid ng bahay, at malaman kung paano patayin ang mga sirang linya kung kinakailangan. Kung may naamoy kang gas sa loob ng bahay o sa labas ng bahay, patayin ang linya kung maaari mong gawin ito nang ligtas (HUWAG ibalik ito) at lumikas kaagad. Maaaring makatulong ang mga tagapagbigay ng gamit sa pag-on muli ng linya ng gas at suriin ang mga pinsala.

 

[Insert information about any automated safety features your utility company uses in the event of an earthquake that you want to include here. Otherwise, remove.]

 

Higit pa tungkol sa Earthquake Warning California

 

Mayroong tatlong pangunahing paraan kung paano ipinapadala ang mga babala ng lindol sa California, at magagamit nang walang gastos:

 

 • Ang MyShake App ay isang app na nagpapadala ng mga babala sa mga gumagamit ng mobile na device. Makakatanggap ng mga babala ng lindol ang mga user sa kanilang rehiyon para sa lindol na inaasahangmagnitude 4.5 o mas malakas.. Maaaring ma-download ang application sa Apple App store o Google-play , at kasalukuyang magagamit sa parehong Ingles at Espanyol. Pinapayagan ang mga user ng MyShake App na i-crowdsource ang mahalagang impormasyon tungkol sa kung gaano kalakas ang pagyanig ang naramdaman ng mga tao at para i-share ang impormasyon tungkol sa pinsala na kasunod ng lindol. Dapat na naka-enable sa mga user ang mga serbisyo ng lokasyon para makatanggap ng mga babala ng lindol.
 • Ang Android Earthquake Alerts ay awtomatikong nakasama sa lahat ng bago at na-update na mga Android na telepono na ginagamit sa California. Makakatanggap ng mga babala ang mga user ng Android para sa mga lindol sa kanilang rehiyon na inaasahang4.5 magnitude o mas malakas. Ginagamit ng Android Earthquake Alerts ang pangkalahatang lokasyon ng telepono para malaman kung aling mga telepono ang makakatanggap ng mga alerto. Dapat na naka-enable sa mga user ang mga serbisyo ng lokasyon para makatanggap ng mga babala ng lindol.
 • Ang Wireless Emergency Alerts (WEAs) ay tulad ng text na mga mensahe sa English at Spanish sa WEA-capable na mga mobile na device sa panahon ng mga kalagayang emerhensya. Ang mga WEA ay maaaring ipadala ng estado at lokal na mga opisyal sa kaligtasan ng publiko, ang National Weather Service, ang National Center for Missing and Exploited Children, o ang Pangulo ng United State. Nagpapadala ang WEA-capable na mobile na mga device ng mga babala ng lindol para sa mga lindol na inaasahang 5.0 magnitude o mas malakas. Sa dahilang ito, hinihimok ng Cal OES ang mga user ng mobile na gamitin ang  MyShake App bilang karagdagan sa WEAs.

 

Kung makakatanggap ka ng babala ng lindol o magsimulang makaramdam ng pagyanig, siguraduhing gumawa ng pumuprotektang pagkilos gaya ng dumapa, magtago, at mag-antabay hanggang tumigil ang pagyanig Kung naghahanap ng makukublihan, siguraduhin na nasa ilalim ng matibay na mesa o desk o bumaba malapit sa dingding o mabababang muwebles na hindi babagsak sa iyo. Kapag nagmamaneho, ligtas na tumabi sa gilid ng kalsada at hilahin ang preno sa pagparada. Siguraduhing lumayo mula sa mga bintana, salamin, overpass, linya ng kuryente, o mga bagay na maaaring mahulog sa iyo.

 

Para matuto ng higit tungkol sa Earthquake Warning California, ang  MyShake App, o ibang mga mapagkukunan ng babala ng lindol, bumisita sa earthquake.ca.gov.

Mga Post sa Social Media

Maaaring maiakma at i-copy paste ang sumusunod sa mga channel ng social media para himukin ang mga follower na i-download ang MyShake App at matuto tungkol sa Earthquake Warning California. Maaari mo ring i-tag ang Cal OES sa iyong post (Twitter: @Cal_OES / Facebook: @CaliforniaOES).

 

 • #AlamMoBa – ang #MyShakeApp ay dinisenyo para magbigay ng mga babala para sa #earthquake na 4.5M o mas mataas? I-download ang libreng app mula sa App ng Apple o Google Play store.
 • [Org handle] Ipinagmamalaki na lumahok sa drill ng Great #California #ShakeOut ngayong taon sa Oktubre 21. Kunin ang libreng #MyShakeApp ngayon sa Apple App Store o Google Play.
 • Sa kaganapan ng isang babalang #earthquake, [org handle] may kasamang mga protokol upang awtomatikong mapatay ang kagamitan upang maprotektahan ang mga kritikal na imprastraktura at makakatulong na makatipid ng buhay. Matuto nang higit pa tungkol sa #MyShakeApp at mga babala ng lindol sa lindol.ca.gov

 

Mga Graphics sa Social Media

Ang mga sumusunod na graphics ay sinukat para sa Twitter (1200 x 675 na mga pixel). Kapag interesado ka sa iba’t ibang sukat, mangyaring mag-email sa saearthquakeinfo@caloes.ca.gov.

Mag-right click sa isang imahe sa itaas upang mai-save ito, o i-click ito upang palakihin ito.

Mga video

I-click ang kanang itaas na icon upang ipakita ang playlist ng video