Toolkit ng Earthquake Warning California
para sa Pangkalahatang Publiko

Ang California Governor’s Office of Emergency Services (Cal OES) ay naglunsad ng kampanya na “Don’t Get Caught Off Guard” noong Oktubre 2020 upang tulungan na ipaalam sa mga komunidad ng buong California ang tungkol sa sistema ng Earthquake Warning California. Ang mga residente ng California ay makakahanap ng pinakahuling mga materyales, mga mapagkukunan, at mga balita kaugnay sa kauna-unahan sa buong bansa, na makukuhang pampublikong sistema sa babala ng lindol sa isinaayos na bagong website: earthquake.ca.gov.

 

Para sa mga taga-California, hindi problema kung may lindol, kundi kung kailan. Maging kung ang mga indibidwal ay nakatira, pupunta sa paaralan, o nagtatrabaho sa lugar na plastado sa mga lindol, mahalaga na magkaroon ng plano sa emerhensya sa lugar upang makatulong na mababawasan ang mga panganib ng pinsala at makakabawi kaagad pagkatapos ng lindol. Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng impormasyon sa mga kapitbahay, mga miyembro ng pamilya, mga kaibigan, at iba pang nasa komunidad, ang mga indibidwal ay makakagawa ng pangunahing papel sa pagtulong sa iba na angkop na makapaghanda sa susunod na malakas na lindol. Tumutulong sa iba na mauunawaan ang kahalagahan ng pagiging nakahanda sa lindol na makakabawas sa bilang ng mga pinsala at mga kamatayan sa panahon ng lindol at hahantong sa madaliang paggaling para sa matatag na California.

Ano Ang Iyong Magagawa?

Maaaring ibahagi ang sumusunod na impormasyon sa pamamagitan ng newsletter o pag-post sa social media! Para sa mga tanong kaugnay sa Earthquake Warning California, mag-email sa earthquakeinfo@caloes.ca.gov.

 

Wika sa Newsletter

Gamitin ang wika sa ibaba para kopyahin/i-paste at ibahagi sa target na mga tagapanood sa pamamagitan ng mga email blast, newsletter o iba pang mga channel. Kung ikaw ay nasasakop sa isang samahan ng kapitbahayan (home association), club, o grupo ng lipunan, ihinikayat namin na ibahagi mo ang materyales na ito. Mangyaring huwag mag-atubiling ipasadya o gawing pang-personal ito.

 

Ang Abril ay Earthquake Preparedness Month sa California! Alam namin na maraming mga bagay ang dapat ikabahala, pero tungkol sa mga lindol, hindi mahalaga kung magkaroon, kundi kung kailan. Hinihimok ng Cal OES ang mga residente na bigyan nila ng panahong i-update ang kanilang planong pang-emerhensya, i-download ang MyShake App, at isasaayos ang mga setting ng kanilang telepono upang paganahin ang mga alerto ng emerhensya. Maraming mga bagay sa buhay na mabibigla tayo; pero ngayon, hindi ang mga lindol!

 

Ang Mga Babala ng Lindol ay Game Changer: Hinihimok ng California Governor’s Office of Emergency Services (Cal OES) ang mga residente na magkaroon ng plano kung paano mapoprotektahan ang kanilang mga sarili sa panahon ng lindol. Kung makatanggap ka ng isang babala o nakaramdam ng pagyanig, may mga sandali upang kumilos. May mga pagkakataon na ang isang babala ay inisyu, subali’t walang pagyanig na nangyayari. Laging mas mabuti na nasa panig ng pag-iingat kapag mayroong mga lindol. Hinihikayat namin na ibabahagi mo ang impormasyon na ito sa mga kaibigan at pamilya sa California upang tulungang maikalat ang kaalaman tungkol sa teknolohiyang makukuha upang matulungan silang manatiling ligtas.

 

Ang mga taga-California ngayon ay makakakuha na ng mga babala para sa lindol mula sa Earthquake Warning California. Sa pamamagitan ng pag-download ng LIBRENG MyShake App at pag-adjust ng mga setting ng telepono, maaaring makapagsimula, sa ilang mga kaso bago maramdaman ang pagyanig, gumawa ng nakapagliligtas na pagkilos para DUMAPA, MAGTAGO, at MAG-ANTABAY (o MAG-LOCK, MAGTAGO, AT MAG-ANTABAY kapag gumagamit ng wheelchair).

 

Kung makatanggap ka ng isang babala o nakaramdam ng pagyanig, may mga sandali upang kumilos. May mga pagkakataon na ang isang babala ay inisyu, subali’t walang pagyanig na nangyayari. Laging mas mabuti na nasa panig ng pag-iingat kapag mayroong mga lindol. Hinihimok namin kayo na ibahagi ang impormasyong ito sa mga kaibigan at pamilya sa Calicornia para tulungan na ipalaganap ang salita tungkol sa available na teknolohiya para tulungan silang maging ligtas!

 

Narito ang ilang mga paraan upang makakatanggap ng mga babala sa lindol:

 

  • MyShake App. Ang app na maaaring i-download para sa mga mobile device ng walang gastos mula sa Google Play at App Store ng Apple. Ang mga serbisyo sa lokasyon ng app ay dapat nakatakda sa “always-on” upang ang mga sensor ng lupa ay makakaalerto sa mga nasa kalapit na lugar kapag ang pagyanig ay nararamdaman.
  • Mga Android Earthquake Alert. Kasama sa bago o na-update na mga Android device, gumagamit ang system ng kaparehong teknolohiya na gaya ng MyShake App.
  • Mga Wireless Emergency Alert (WEAs). Ang mga text-like na mga mensahe mula sa pamahalaan sa panahon ng sitwasyong emerhensya. Ito ay kabilang ang: Presidential, Mga napipintong Pagbabanta (sunog,lindol, mga pagbaha, atbp.), at mga alertong AMBER.

Kapag ang mga babala ng lindol ay inisyu mula sa alinman nitong mga pinagmulan, ang mga indibidwal ay dapat gumawa ng protektibong mga pagkilos upang mananatiling ligtas, tulad ng pagdapa sa lupa, pagtakip ng kanilang ulo ng kanilang mga braso, at paghawak sa kanilang leeg gamit ang dalawang mga kamay hanggang sa tumigil ang pagyayanig. Huwag tumayo sa mga daanan o malapit sa mga salaming bintana.

 

Hinihimok ng California Governor’s Office of Emergency Services (Cal OES) ang mga residente na magkaroon ng plano kung paano mapoprotektahan ang kanilang mga sarili sa panahon ng lindol. Kapag ang mga indibidwal ay nakatanggap ng babala o nakaramdam ng pagyanig, may ilang sandali para kumilos. May mga pagkakataon na ang isang babala ay inisyu, subali’t walang pagyanig na nangyayari. Laging mas mabuti na nasa panig ng pag-iingat kapag mayroong mga lindol. Hinihimok namin ang mga residente ng California na ibahagi ang impormasyon na ito sa mga kaibigan at pamilya para tulungan na ipalaganap ang salita tungkol sa available na teknolohiya para tulungan silang maging ligtas.

 

Mangyaring bisitahin ang earthquake.ca.gov para malaman ng higit ang tungkol sa bagong mga kagamitan at mapagkukunan, at kung paano ito gamitin. Maaari ka ring mag-sign up para sa isang regular na partner ng e-newsletter sa website mula sa Cal OES kasama ang mga pinakabagong balita at impormasyon tungkol sa Earthquake Warning California.

Social Media

Ang mga imahe ng social media na partikular sa sektor ay magagamit sa https://earthquake.ca.gov/get-prepared.

 

Mangyaring isaalang-alang ang paggamit ng social media para tulungang ipalaganap ang kamalayan tungkol sa mga mapagkukunan ng Earthquake Warning California. Ang mga hashtag (#) ay makakatulong sa iba sa paghahanap ng impormasyon para malaman ang mga post na trending habang gumagamit ng @ na simbolo para i-tag ang ibang mga organisasyon (gamitin ang @Cal_OES para sa Twitter at @CaliforniaOES para sa Facebook).

 

Social Media (Graphics)

Ang mga sumusunod ay maaaring ipasadya at magamit sa mga personal na pahina ng social media o ng mga organisasyon upang matulungan ang pagkalat ng kamalayan tungkol sa mga mapagkukunan ng Lindol na Lindol sa California. Ang Hashtags (#) ay tumutulong sa iba na naghahanap ng impormasyon upang makita ang mga nagte-trend na post, habang ginagamit ang mga tag na simbolo ng @ sa iba pang mga samahan (gamitin ang @Cal_OES para sa Twitter at @CaliforniaOES para sa Facebook).

Mag-right click sa isang imahe sa itaas upang mai-save ito, o i-click ito upang palakihin ito.

Mga video

I-click ang kanang itaas na icon upang ipakita ang playlist ng video