Toolkit ng Earthquake Warning California
para sa mga Medikal na Pasilidad at Mga Tauhan.

Ang California Governor’s Office of Emergency Services (Cal OES) ay naglunsad ng kampanya na “Don’t Get Caught Off Guard” noong Oktubre 2020 upang tulungan na ipaalam sa mga komunidad ng buong California ang tungkol sa sistema ng Earthquake Warning California. Makakahanap ang mga Medikal na Pasilidad at Tauhan ng mga pinakabagong materyales, mapagkukunan, at balita na may kaugnayan sa kauna-unahan sa buong bansa, na makukuhang pampublikong sistema sa babala ng lindol sa isinaayos na bagong website: earthquake.ca.gov

 

Para sa mga medikal na pasilidad sa California, hindi problema kung may lindol, kundi kung kailan. Kung pisikal na matatagpuan sa kahabaan ng fault line ang medikal na pasilidad, o nagbibigay ng mga serbisyo para sa mga pasyente sa mga lugar na malimit sa mga lindol, ang lindol at ang mga pinsala na dulot nito ay may malaking epekto sa pasilidad, sa mga tauhan nito, at kakayahan na magserbisyo sa mga pasyente Dapat na ang mga medikal na pasilidad ay may isang plano para tulungang maiwasan ang panganib, mabilis na makabawi sa sumusunod na lindol, at makipag-ugnayan sa mga tauhan kung ano ang gagawin sa panahon at pagkatapos ng lindol. Dapat din nilang isaalang-alang, kabilang ang teknolohiyang maagang babala ng lindol sa kanilang pagpaplano ng sakuna at mga panukala na maaaring isasagawa upang awtomatikong maisasaayos ang pagpoproseso sa panahon ng lindol upang mababawasan ang pinsala at mapapadali ang pagbawi.

 

Sa pamamagitan ng pagtulong na ibahagi ang mga mapagkukunan sa mga empleyado, pasyente, partner, at iba pang mahalagang mga partner sa komunidad, maaaring gumanap ng mahalagang papel ang mga medikal na pasilidad para ang California ay maging matatag at pinapanatiling ligtas ang mga tao kapag dumating ang susunod na malakas na lindol.

Ano Ang Iyong Magagawa?

Maaaring ibahagi ang sumusunod na impormasyon sa pamamagitan ng newsletter o pag-post sa social media! Para sa mga tanong kaugnay sa Earthquake Warning California, mag-email sa earthquakeinfo@caloes.ca.gov..

 

Wika sa Newsletter

Gamitin ang wika sa ibaba para kopyahin/i-paste at ibahagi sa target na mga tagapanood sa pamamagitan ng mga email blast, newsletter o iba pang mga channel. Kung ikaw ay nasasakop sa isang samahan ng kapitbahayan (housing association), club, o grupo ng lipunan, hinihikayat namin na ibahagi mo ang materyales na ito. Mangyaring huwag mag-atubiling ipasadya o gawing pang-personal ito.

 

Ang Abril ay Earthquake Preparedness Month sa California! Alam namin na maraming mga bagay ang dapat ikabahala, pero tungkol sa mga lindol, hindi mahalaga kung magkaroon, kundi kung kailan. Hinihimok ng California Office of Emergency Services (Cal OES) ang mga residente na bigyan nila ng panahong i-update ang kanilang planong pang-emerhensya, i-download ang MyShake App, at isasaayos ang mga setting ng kanilang telepono. Maraming mga bagay sa buhay na mabibigla tayo; pero ngayon, hindi ang mga lindol!

 

MAKABULUHANG PAGBABAGO: Ang mga taga-California ngayon ay makakakuha na ng mga babala para sa lindol mula sa Earthquake Warning California. Sa pamamagitan ng pag-download ng LIBRE MyShake App at pag-adjust ng mga setting ng telepono, makakapagsimula ang mga tao, kadalasan bago maramdaman ang pagyanig para makagawa ng pumoprotektang pagkilos na DUMAPA, MAGTAGO, at MAG-ANTABAY (o MAG-LOCK, MAGTAGO, at MAG-ANTABAY kung gumagamit ng wheelchair).

 

Kung makatanggap ka ng isang babala o nakaramdam ng pagyanig, may mga sandali upang kumilos. May mga pagkakataon na ang isang babala ay inisyu, subali’t walang pagyanig na nangyayari. Laging mas mabuti na nasa panig ng pag-iingat kapag mayroong mga lindol. Hinihikayat namin na ibabahagi mo ang impormasyon na ito sa mga kaibigan at pamilya sa California upang tulungang maikalat ang kaalaman tungkol sa teknolohiyang makukuha upang matulungan silang manatiling ligtas.

 

Narito ang ilang mga paraan upang ang mga tao ay makakatanggap ng mga babala sa lindol:

 

  • MyShake App. Isang app na maaaring mai-download para sa mobile na mga device na walang bayad mula sa Google Play at sa Apple App Store. Ang mga serbisyo sa lokasyon ng app ay dapat nakatakda sa “always-on” upang ang mga sensor ng lupa ay makakaalerto sa mga nasa kalapit na lugar kapag ang pagyanig ay nararamdaman.
  • Mga Android Earthquake Alert. Kasama sa bago o na-update na mga Android device, gumagamit ang system ng kaparehong teknolohiya na gaya ng MyShake App.
  • Mga Wireless Emergency Alert (WEAs). Ang mga text-like na mga mensahe mula sa pamahalaan sa panahon ng sitwasyong emerhensya. Ito ay kabilang ang: Presidential, Mga napipintong Pagbabanta (sunog,lindol, mga pagbaha, atbp.), at mga alertong AMBER.

Kapag ang mga babala ng lindol ay inisyu mula sa alinman nitong mga pinagmulan, ang mga indibidwal ay dapat gumawa ng protektibong mga pagkilos upang mananatiling ligtas, tulad ng pagdapa sa lupa, pagtakip ng kanilang ulo ng kanilang mga braso, at paghawak sa kanilang leeg gamit ang dalawang mga kamay hanggang sa tumigil ang pagyayanig. Huwag tumayo sa mga daanan o malapit sa mga salaming bintana.

 

Hinihimok ng [Ilagay ang pangalan ng organisasyon] ang aming [mga empliyado/pasyente] na magkaroon ng plano kung paano protektahan ang kanilang sarili sa kapag may lindol sa tahanan man, o sa sasakyan. Kapag nakatanggap ka ng babala ng lindol, siguraduhi na kumilos sa pagkaalam na mangyayari ang pagyanig pagkatapos ng babala. May mga pagkakataon na ang isang babala ay inisyu, subali’t walang pagyanig na nangyayari. Laging mas mabuti na nasa panig ng pag-iingat kapag mayroong mga lindol. Hinihimok ka namin na ibahagi ang impormasyong ito sa mga kaibigan at pamilya para makatulong na maipalaganap ang tungkol sa available na teknolohiya na makakatulong para manatili silang ligtas.

 

Mangyaring bisitahin ang earthquake.ca.gov para malaman ng higit ang tungkol sa bagong mga kagamitan at mapagkukunan, at kung paano ito gamitin. Maaari ka ring mag-sign up para sa isang regular na partner ng e-newsletter sa website mula sa Cal OES kasama ang mga pinakabagong balita at impormasyon tungkol sa Earthquake Warning California.

Social Media

Ang mga imahe ng social media na partikular sa sektor ay magagamit sa https://earthquake.ca.gov/get-prepared.

 

Mangyaring isaalang-alang ang paggamit ng mga ito upang ipalaganap ang kamalayan tungkol sa mga mapagkukunan ng Earthquake Warning California. Ang mga hashtag (#) ay makakatulong sa iba sa paghahanap ng impormasyon para malaman ang mga post na trending habang gumagamit ng @ na simbolo para i-tag ang ibang mga organisasyon (gamitin ang @Cal_OES para sa Twitter at @CaliforniaOES para sa Facebook).

 

  • Hinihimok ng(Ilagay ang Humahawak ng Organisayon) ang aming mga pasyente sa California na tuklasin ang walang gastos na mga mapagkukunan mula sa #EarthquakeWarningCA na dinisenyo para magbigay ng ilang sandaling babala bago ang #lindol. Bumisita sa earthquake.ca.gov
  • #DYK na ang #EarthquakeWarningCA ay ang kauna-unahan na system ng babala ng #earthquake sa buong bansa ? Kabilang dito ang mga mapagkukunan gaya ng #MyShakeApp, #AndroidEarthquakeAlerts, at #WEAs. Pumunta sa earthquake.ca.gov
  • Tumutulong ang (Ilagay ang Humahawak ng Organisasyon ) sa aming mga tagapagbigay ng pangagalagang pangkalusugan na malaman ang tungkol sa mga libreng mapagkukunan na makakapagbigay ng ilang sandaling pabatid bago ang #earthquake na tutulong sa mga manggagawa at pasyente na manatiling ligtas. Bumisita sa earthquake.ca.gov
  • Maaaring magdulot ng mga seryosong pinsala sa katawan at mga sira ang mga lindol. Ang ilang sandaling pabatid ay makakatulong na mapanatili kang ligtas. Alamin ang tungkol sa libreng babala ng #earthquake sa earthquake.ca.gov.
  • Hindi mo dapat ikagulat ang mga lindol. Alamin ang tungkol sa mga mapagkukunan ng babala sa #earthquake na @Cal_OES earthquake.ca.gov.

 

Social Media (Graphics)

Ang mga sumusunod ay maaaring ipasadya at magamit sa mga personal na pahina ng social media o ng mga organisasyon upang matulungan ang pagkalat ng kamalayan tungkol sa mga mapagkukunan ng Lindol na Lindol sa California. Ang Hashtags (#) ay tumutulong sa iba na naghahanap ng impormasyon upang makita ang mga nagte-trend na post, habang ginagamit ang mga tag na simbolo ng @ sa iba pang mga samahan (gamitin ang @Cal_OES para sa Twitter at @CaliforniaOES para sa Facebook).

Mag-right click sa isang imahe sa itaas upang mai-save ito, o i-click ito upang palakihin ito.

Mga video

I-click ang kanang itaas na icon upang ipakita ang playlist ng video