Toolkit ng Earthquake Warning California
Para sa mga Ahensya ng Transportasyon

Ang California Governor’s Office of Emergency Services (Cal OES) ay naglunsad ng kampanya na “Don’t Get Caught Off Guard” noong Oktubre 2020 upang tulungan na ipaalam sa mga komunidad ng buong California ang tungkol sa sistema ng Earthquake Warning California. Ang mga ahensya ng transportasyon at mga empleyado ay makakahanap ng pinakahuling mga materyales, mga mapagkukunan, at mga balita kaugnay sa kauna-unahan sa buong bansa, na makukuhang pampublikong sistema sa babala ng lindol sa isinaayos na bagong website: earthquake.ca.gov

 

Para sa mga ahensya ng transportasyon sa California, hindi problema kung may lindol, kundi kung kailan. Maging kung ang serbisyo ng transportasyon ay pisikal na matatagpuan sa fault line o dumadaan sa mga lugar na malimit sa mga lindol, ang mga lindol ay magkaroon ng malaking resulta sa imprastruktura ng transportasyon, kabilang ang mga pagkakaputol ng serbisyo, mga pinsala, o mga pag-aalis ng mga patron at mga empleyado. Dapat din nilang isaalang-alang, kabilang ang teknolohiyang maagang babala ng lindol sa kanilang pagpaplano ng sakuna at mga panukala na maaaring isasagawa upang awtomatikong maisasaayos ang pagpoproseso sa panahon ng lindol upang mababawasan ang pinsala at mapapadali ang pagbawi.

 

Ang mga ahensya ng transportasyon ay dapat may nakalagay na plano upang tulungan na mapapagaan ang panganib, makakabawi kaagad matapos ang lindol, at makipag-ugnayan sa mga empleyado at mga patron kung ano ang gagawin sa panahon at pagkatapos ng lindol. Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga mapagkukunan sa mga empleyado at mga patron na maaga, ang mga ahensya ng transportasyon ay makakagawa ng pangunahing papel na gawin ang mga taga-California na mas matatag at pananatilihing ligtas ang mga tao kapag ang susunod na malaking lindol ay mangyayari.

Ano Ang Iyong Magagawa?

Maaaring ibahagi ang sumusunod na impormasyon sa pamamagitan ng newsletter o pag-post sa social media! Para sa mga tanong kaugnay sa Earthquake Warning California, mag-email sa earthquakeinfo@caloes.ca.gov.

 

Wika sa Newsletter

Gamitin ang wika sa ibaba para kopyahin/i-paste at ibahagi sa target na mga tagapanood sa pamamagitan ng mga email blast, newsletter o iba pang mga channel. Kung ikaw ay nasasakop sa isang samahan ng kapitbahayan (housing association), club, o grupo ng lipunan, hinihikayat namin na ibahagi mo ang materyales na ito. Mangyaring huwag mag-atubiling ipasadya o gawing pang-personal ito.

 

Ang Abril ay Earthquake Preparedness Month sa California! Alam namin na maraming mga bagay ang dapat ikabahala, pero tungkol sa mga lindol, hindi mahalaga kung magkaroon, kundi kung kailan. Hinihimok ng California Office of Emergency Services (Cal OES) ang mga residente na bigyan nila ng panahong i-update ang kanilang planong pang-emerhensya, i-download ang MyShake App, at isasaayos ang mga setting ng kanilang telepono. Maraming mga bagay sa buhay na mabibigla tayo; pero ngayon, hindi ang mga lindol!

 

MAKABULUHANG PAGBABAGO: Ang mga taga-California ngayon ay makakakuha na ng mga babala para sa lindol mula sa Earthquake Warning California. Sa pamamagitan ng pag-download ng LIBRE MyShake App at pagsasaayos sa mga setting ng telepono, ang mga tao ay makapagsimula, sa ilang mga kaso bago ang pagyanig ay mararamdaman, upang makagawa ng protektadong mga kilos tulad ng PAGDAPA, PAGTAGO, at PAG-ANTABAY (o PAG-LOCK, PAGTAGO, at PAG-ANTABAY kapag gumagamit ng wheelchair).

 

Kung makatanggap ka ng isang babala o nakaramdam ng pagyanig, may mga sandali upang kumilos. May mga pagkakataon na ang isang babala ay inisyu, subali’t walang pagyanig na nangyayari. Laging mas mabuti na nasa panig ng pag-iingat kapag mayroong mga lindol. Hinihikayat namin na ibabahagi mo ang impormasyon na ito sa mga kaibigan at pamilya sa California upang tulungang maikalat ang kaalaman tungkol sa teknolohiyang makukuha upang matulungan silang manatiling ligtas.

 

Narito ang ilang mga paraan upang ang mga tao ay makakatanggap ng mga babala sa lindol:

 

  • MyShake App. Isang app na maaaring mai-download para sa mobile na mga device na walang bayad mula sa Google Play at sa Apple App Store. Ang mga serbisyo sa lokasyon ng app ay dapat nakatakda sa “always-on” upang ang mga sensor ng lupa ay makakaalerto sa mga nasa kalapit na lugar kapag ang pagyanig ay nararamdaman.
  • Mga Android Earthquake Alert. Kasama sa bago o na-update na mga Android device, gumagamit ang system ng kaparehong teknolohiya na gaya ng MyShake App.
  • Mga Wireless Emergency Alert (WEAs). Ang mga text-like na mga mensahe mula sa pamahalaan sa panahon ng sitwasyong emerhensya. Ito ay kabilang ang: Presidential, Mga napipintong Pagbabanta (sunog,lindol, mga pagbaha, atbp.), at mga alertong AMBER.

Kapag ang mga babala ng lindol ay inisyu mula sa alinman nitong mga pinagmulan, ang mga indibidwal ay dapat gumawa ng protektibong mga pagkilos upang mananatiling ligtas, tulad ng pagdapa sa lupa, pagtakip ng kanilang ulo ng kanilang mga braso, at paghawak sa kanilang leeg gamit ang dalawang mga kamay hanggang sa tumigil ang pagyayanig. Huwag tumayo sa mga daanan o malapit sa mga salaming bintana.

 

[Ilagay ang pangalan ng organisasyon] hinihimok ang aming [mga empleyado/pasahero] na magkaroon ng plano kung paano poprotektahan ang kanilang sarili kapag may lindol. Mahalaga rin para sa mga indibidwal na planuhin at alamin kung paano poprotektahan ang kanilang sarili sa panahon ng lindol, maging kung nagsasakay ba Ilagay ang pangalan ng organisasyon], sa [estasyon/daungan /atbp.], o sa tahanan. Kapag nakatanggap ka ng babala, siguraduhin na kumilos na may palagay na yayanig pagkatapos. May mga pagkakataon na ang isang babala ay inisyu, subali’t walang pagyanig na nangyayari. Laging mas mabuti na nasa panig ng pag-iingat kapag mayroong mga lindol. Hinihikayat namin na ibabahagi mo ang impormasyon na ito sa mga kaibigan at pamilya sa California upang tulungang maikalat ang kaalaman tungkol sa teknolohiyang makukuha upang matulungan silang manatiling ligtas.

 

Mangyaring bisitahin ang earthquake.ca.gov para malaman ng higit ang tungkol sa bagong mga kagamitan at mapagkukunan, at kung paano ito gamitin. Maaari ka ring mag-sign up para sa isang regular na partner ng e-newsletter sa website mula sa Cal OES kasama ang mga pinakabagong balita at impormasyon tungkol sa Earthquake Warning California.

Social Media

Ang mga imahe ng social media na partikular sa sektor ay magagamit sa https://earthquake.ca.gov/get-prepared.

 

Mangyaring isaalang-alang ang paggamit ng social media para tulungang ipalaganap ang kamalayan tungkol sa mga mapagkukunan ng Earthquake Warning California. Ang mga hashtag (#) ay makakatulong sa iba sa paghahanap ng impormasyon para malaman ang mga post na trending habang gumagamit ng @ na simbolo para i-tag ang ibang mga organisasyon (gamitin ang @Cal_OES para sa Twitter at @CaliforniaOES para sa Facebook).

 

  • Gusto ng [Ilagay ang Humahawak na Organisasyon] na paalalahanan ang aming mga patron ng California tungkol sa walang gastos na mapagkukunan mula sa #EarthquakeWarningCA na dinisenyo para magbigay ng isang sandaling babala bago ang pagyanig sa isang #earthquake. Alamin ang higit pa sa earthquake.ca.gov
  • Alam mo ba ang gagawin kapag nagkaroon ng #earthquake habang nasa loob ng bus 🚌 o tren 🚆? LAlamin ang tungkol sa #EarthquakeWarningCA at ang mga gagawing hakbang na pangkaligtasan sa earthquake.ca.gov.
  • Maaaring makatanggap ang mga residente ng California ng babala ng lindol sa #MyShakeApp, #AndroidEarthquakeAlerts, at #WEAs. Pumunta sa earthquake.ca.gov para malaman ang higit pa.
  • Ang [Ilagay ang Humahawak na Organisasyon] ay tumutulong sa aming mga empleyado na malaman ang tungkol sa libreng mapagkukunan na makapagbibigay ng isang sandaling pabatid bago dumatjng ang #earthquake na tumutulong sa aming mga pasahero na maging ligtas.
  • Pangkaraniwan ang lindol sa #California at maaari kang makatanggap ngayon ng mga babala sa #earthquake sa #EarthquakeWarningCA. Alamin ang higit pa sa earthquake.ca.gov.
  • Hindi ka kailangang magulat sa lindol kapag nakasakay ka sa mga pampublikong sasakyan. Alamin ang tungkol sa mga mapagkukunan ng @Cal_EOS na babala sa #earthquake sa earthquake.ca.gov.

 

Social Media (Graphics)

Ang mga sumusunod ay maaaring ipasadya at magamit sa mga personal na pahina ng social media o ng mga organisasyon upang matulungan ang pagkalat ng kamalayan tungkol sa mga mapagkukunan ng Lindol na Lindol sa California. Ang Hashtags (#) ay tumutulong sa iba na naghahanap ng impormasyon upang makita ang mga nagte-trend na post, habang ginagamit ang mga tag na simbolo ng @ sa iba pang mga samahan (gamitin ang @Cal_OES para sa Twitter at @CaliforniaOES para sa Facebook).

Mag-right click sa isang imahe sa itaas upang mai-save ito, o i-click ito upang palakihin ito.

Mga video

I-click ang kanang itaas na icon upang ipakita ang playlist ng video