Toolkit ng Earthquake Warning California
para sa Education K-12

Pwedeng mangyari anumang oras ang mga sakuna, na may bahagyang babala. Para sa mga institusyon ng edukasyon sa California, hindi problema kung may lindol, kundi kung kailan. Gayunman, available ang teknolohiya na pwedeng makatulong na mabawasan ang pinsala sa imprastraktura at nakakapagligtas pa ng mga buhay.

 

Ang mga institusyon ng edukasyon ay makakagawa ng pangunahing papel sa pagtulong ng iba na naaangkop sa paghanda sa susunod na malakas na lindol. Tumutulong sa iba na mauunawaan ang kahalagahan ng pagiging nakahanda sa lindol na makakabawas sa bilang ng mga pinsala at mga kamatayan sa panahon ng lindol at hahantong sa madaliang paggaling para sa matatag na California.

 

Ngayong, Oktubre, hinihimok ng California Governor’s Office of Emergency Services (Cal OES) ang mga komunidad na matuto tungkol sa pinakabagong teknolohiya para sa mga babala ng lindol na pwedeng magbigay ng ilang sandaling babala bago lumitaw ang pagyanig. Ito ay kabilang ang:

 

 • Pagda-download ng libreng MyShake App (walang bayad sa Google Play o Apple App Store);
 • Pagpapagana ng mga serbisyo sa lokasyon upang payagan ang App na kumonekta sa mga ground sensor na idinisenyo upang magbigay ng ilang sandali ng babala bago yumanig; at
 • Pagbabahagi ng impormasyon tungkol sa MyShake App sa mga tauhan, mag-aaral, pamilya, mga boluntaryo, at iba pa na dumadalo, nagtatrabaho para, o bumisita sa institusyon at tulungan silang ligtas sa susunod na lindol.

 

Nagbibigay ng mga babala ang MyShake App para sa mga lindol na may magnitude na 4.5 o mas malakas. Ang Wireless Emergency Alerts (tulad ng mga text na mensahe ng emerhensya) ay ibinigay para sa mga lindol na may magnitude na 5.0 o mas malakas. Kasalukuyang available ang mga babala kapwa sa English at Spanish, depende sa mga setting ng telepono ng gumagamit.

 

Hinihikayat din ng Cal OES ang mga paaralan na lumahok sa taunang Great California ShakeOut drill, na magaganap sa Oktubre 21, 2021. Bilang bahagi ng drill ng lindol, hinihikayat ng Cal OES ang publiko na mag-download at paganahin ang libreng MyShake App.

 

Para mag-sign up sa drill ng 2021 Great California ShakeOut, bumisita sa www.shakeout.org/california.

 

Paano Gumamit ng Mga Mapagkukunan sa Lindol na Babala sa California Toolkit para sa Edukasyon K-12

Ang toolkit na ito ay dinisenyo upang makatulong na gawing madali upang maibahagi ang impormasyon tungkol sa mga mapagkukunan ng babala ng lindol sa mga tauhan, mag-aaral, pamilya, mga boluntaryo, at iba pa sa buong distrito. Magagamit ang toolkit na ito sa English, Spanish, Chinese (pinasimple at tradisyonal), Korean, Tagalog, at Vietnamese sa earthquake.ca.gov/get-prepared .

 

Naglalaman ang toolkit na ito ng sumusunod na mga mapagkukunan para tulungang i-promote ang Earthquake Warning California sa pangkalahatang publiko:

 

 • Wika ng Newsletter para sa mga email, sulat, o iba pang mga channel ng komunikasyon;
 • Text sa social media para isama sa mga graphic sa mga channel ng social media; at
 • Mga graphic sa social media para tulungan maging kaakit-akit ang mga post sa social media.

 

Kapag ang mga babala ng lindol ay inisyu mula sa alinman nitong mga pinagmulan, ang mga indibidwal ay dapat gumawa ng protektibong mga pagkilos upang mananatiling ligtas, tulad ng pagdapa sa lupa, pagtakip ng kanilang ulo ng kanilang mga braso, at paghawak sa kanilang leeg gamit ang dalawang mga kamay hanggang sa tumigil ang pagyayanig. Huwag tumayo sa mga daanan o malapit sa mga salaming bintana. Para sa karagdagang impormasyon at mga mapagkukunan tungkol sa Earthquake Warning California o para mag-sign up para sa newsletter ng Earthquake Warning California, mangyaring bumisita sa earthquake.ca.gov.

 

Wika sa Newsletter

Ang sumusunod ay maaaring kopyahin/ i-paste at iakma para sa mga email, newsletter, o iba pang pamamaraan ng komunikasyon na ginamit ng iyong samahan. Tiyaking ipasok ang pangalan ng iyong samahan kung saan nakasaad.

 

Noong 2020, Naging una sa bansa ang California sa paglunsad ng sistema ng babala sa lindol sa buong estado, na kilala ngayon bilang Earthquake Warning California. Maaaring matagpuan ng mga residente ng California ang pinakabagong mga materyal, mapagkukunan, at balita may kinalaman sa kauna-unahan sa buong bansa, na available sa publiko na sistema ng babala sa lindol sa earthquake.ca.gov.

 

Hinihimok ng [School Name] ang aming [staff/students and their families] na magkaroon ng isang plano para sa kung paano maprotektahan ang kanilang sarili kung may lindol. Bilang bahagi ng mga pagsisikap ng pagiging handa, hinihimok ng Cal OES ang publiko na lumahok sa taunang Great California ShakeOut drill , na magaganap sa Oktubre 21, 2021. Hinihikayat din ng Cal OES ang aming [staff, students, families, and volunteers] na mag-download at paganahin ang MyShake App (libre para sa mga mobile device sa Apple App Store at Google Play ). Kung nakatanggap ka ng isang babala mula sa MyShake, laging laging tumugon na ang pagyanig ay malapit nang maganap, at gumawa ng mga hakbang sa proteksiyon tulad ng DUMAPA, MAGTAGO, at MAG-ANTABAY.

 

[Name of School] ay lalahok sa Great ShakeOut drill sa pamamagitan ng [insert description of how your organization will be participating in the drill].

 

Para mag-sign up sa drill ng 2021 Great California ShakeOut, bumisita sa www.shakeout.org/california.

 

Higit pa tungkol sa Earthquake Warning California

 

Mayroong tatlong pangunahing paraan kung paano ipinapadala ang mga babala ng lindol sa California, at magagamit nang walang gastos:

 

 • Ang MyShake App ay isang app na nagpapadala ng mga babala sa mga gumagamit ng mobile na device. Makakatanggap ng mga babala ng lindol ang mga user sa kanilang rehiyon para sa lindol na inaasahangmagnitude 4.5 o mas malakas.. Maaaring ma-download ang application sa Apple App Store o Google Play at kasalukuyang available sa English at Spanish. Pinapayagan ang mga user ng MyShake App na i-crowdsource ang mahalagang impormasyon tungkol sa kung gaano kalakas ang pagyanig ang naramdaman ng mga tao at para i-share ang impormasyon tungkol sa pinsala na kasunod ng lindol. Dapat na naka-enable sa mga user ang mga serbisyo ng lokasyon para makatanggap ng mga babala ng lindol.
 • Ang Android Earthquake Alerts ay awtomatikong nakasama sa lahat ng bago at na-update na mga Android na telepono na ginagamit sa California. Makakatanggap ng mga babala ang mga user ng Android para sa mga lindol sa kanilang rehiyon na inaasahang4.5 magnitude o mas malakas. Ginagamit ng Android Earthquake Alerts ang pangkalahatang lokasyon ng telepono para malaman kung aling mga telepono ang makakatanggap ng mga alerto. Dapat na naka-enable sa mga user ang mga serbisyo ng lokasyon para makatanggap ng mga babala ng lindol.
 • Ang Wireless Emergency Alerts (WEAs) ay tulad ng text na mga mensahe sa English at Spanish sa WEA-capable na mga mobile na device sa panahon ng mga kalagayang emerhensya. Maaaring ipadala ng estado at mga lokal na mga opisyal ng pampublikong kaligtasan, ang National Weather Service, ang National Center for Missing and Exploited Children, o ng Presidente ng United States. Nagpapadala ang WEA-capable na mobile na mga device ng mga babala ng lindol para sa mga lindol na inaasahang 5.0 magnitude o mas malakas. Sa dahilang ito, hinihimok ng Cal OES ang mga user ng mobile na gamitin ang  MyShake App bilang karagdagan sa WEAs.

 

Kung makakatanggap ka ng babala ng lindol o magsimulang makaramdam ng pagyanig, siguraduhing gumawa ng pumuprotektang pagkilos gaya ng dumapa, magtago, at mag-antabay hanggang tumigil ang pagyanig Kung naghahanap ng makukublihan, siguraduhin na nasa ilalim ng matibay na mesa o desk o bumaba malapit sa dingding o mabababang muwebles na hindi babagsak sa iyo. Kapag nagmamaneho, ligtas na tumabi sa gilid ng kalsada at hilahin ang preno sa pagparada. Siguraduhin na lumayo sa mga bintana, salamin, tulay, o mga bagay na pwedeng malaglag sa iyo.

 

Para matuto ng higit tungkol sa Earthquake Warning California, ang  MyShake App, o ibang mga mapagkukunan ng babala ng lindol, bumisita sa earthquake.ca.gov.

Mga Post sa Social Media

Maaaring maiakma at i-copy paste ang sumusunod sa mga channel ng social media para himukin ang mga follower na i-download ang MyShake App at matuto tungkol sa Earthquake Warning California. Maaari mo ring i-tag ang Cal OES sa iyong post (Twitter: @Cal_OES / Facebook: @CaliforniaOES).

 

 • Ngayong taglagas, [Insert School Name] ay masayang lumahok sa Great #California #ShakeOut drill sa Oktubre 21! Tiyaking mayroon kang mga babalang #earthquake sa iyong mobile device! I-download ang #MyShakeApp sa Apple App Store o Google Play.
 • #AlamMoBa – ang #MyShakeApp ay dinisenyo para magbigay ng mga babala para sa #earthquake na 4.5M o mas mataas? I-download ang libreng app mula sa App ng Apple o Google Play store.
 • Nagbibigay ang #MyShakeApp ng ilang segundong abiso sa isang #earthquake para makagawa ka ng pagprotekta na pagkilos bago mangyari ang pagyanig. Alamin ang higit pa sa earthquake.ca.gov.
 • Siguraduhin na isama ang #MyShakeApp sa iyong drill ng Great #California #Shakeout sa Oktubre 21! Alamin ang higit pa sa earthquake.ca.gov.
 • #DYK [Alam Niyo Ba?] – Ang Great California #ShakeOut drill ngayong taon ay sa Oktubre 21 upang matulungan ang mga taga-California na magsanay sa pagkubli sa isang #earthquake! Makakakuha ng libreng app ngayon sa Apple App Store o Google Play.
 • Ang mga #Earthquakes ay maaaring magyayari sa panahon ng oras sa klase, ngunit hindi mo dapat ikagulat ito 👊 Sumali sa amin sa paglahok sa Great #California #ShakeOut at maging handa sa earthquake.ca.gov!

 

Mga Graphics sa Social Media

Ang mga sumusunod na graphics ay sinukat para sa Twitter (1200 x 675 na mga pixel). Kapag interesado ka sa iba’t ibang sukat, mangyaring mag-email sa saearthquakeinfo@caloes.ca.gov.

 

 • (placeholder – kasalukuyang nilikha ang mga graphics ng social media, ngunit isasama ang 5 para sa pangkalahatang toolkit ng madla, at 3 graphics na naka-target sa industriya kada toolkit ng industriya)

Mag-right click sa isang imahe sa itaas upang mai-save ito, o i-click ito upang palakihin ito.

Mga Video

I-click ang kanang itaas na icon upang ipakita ang playlist ng video